12 slutsatser från resan

SLUTSATSER! Ja, vi kunde dra 12 sådana från vår åttiomilatur på cykel för fler och bättre LSS-hem. De har presenterats för minister Åsa Regnérs sakkunniga samt skickats ut som en snajsig väggkalender till alla LSS-ansvariga politiker i kommuner som har brist på LSS-bostäder. Nu kan du även se (och dela dem) i den där filmen.
Läs mer om våra slutsatser här.