Slutsatser

På vår resa under 2017 träffade vi så otroligt många bra, intressanta, smarta, kunniga och engagerade personer. Alla vi intervjuade lärde oss något, och vissa har kommit med några riktigt bra tips.
Alla dessa lärdomar och tips har vi sammanställt och hoppas nu på att nå ut med dessa till alla som berörs; boenden, vårdbolag, kommuner och regering.

10-29 september 2018 cyklar vi igen!

Ett besök hos regeringen

Vi samlade ihop alla slutsatser och ville lämna över dem till Åsa Regnér som har funktionsrättsfrågorna på sitt bord. Och vi kom nästan hela vägen fram.

Vad lärde vi oss?

LSS-råd, praktik, föräldrar som inte litar på kommunen och planerar att bygga ett eget boende… alla 12 slutsatser finns samlade i den här videon.

1. Brist på LSS-bostäder får stora konsekvenser för individ och samhälle.

Det finns stor brist på LSS-bostäder i hälften av landets kommuner (Boverket). Detta leder till stora personliga konsekvenser för de som är i behov av lägenhet enl. LSS och för deras närstående. Det får även ekonomiska konsekvenser för samhället.

2. Långa väntetider isolerar personer med särskilda behov.

På grund av bristen på LSS-bostäder i Söderköping fick Sofie flytta till en vanlig lägenhet. Men det blev väldigt ensamt. Till slut fick hon flytta hem igen. Känslan av hopplöshet ledde till en depression.

3. Närstående vänder ut och in på sig själva.

Birgit är ordförande i FUB Ängelholm. Hon menar att det är en utmaning att ha det vuxna barnet kvar hemma – dels eftersom man utvecklar egna åsikter. Det hindrar även självständigheten för det vuxna barnet. Och det ställer väldigt höga krav på de närstående som ofta valt att gå ner i tjänst.

4. Bristen på boende gör att föräldrar känner sig otrygga och tar saken i egna händer och bygger egna boenden.

Git är mamma till en elvaårig pojke med särskilda behov. Hon funderar och oroa sig redan över sitt barns framtida boende.

Bland annat oroar hon sig över att sonen ska klumpas ihop med andra utan hänsyn till ålder, intresse eller stödbehov.

Därför tänker hon tillsammans med andra föräldrar lösa boendet på egen hand den dagen det är dags för hennes barn att flytta hemifrån.

5. Ett överskott på lägenheter i kommunerna är ekonomiskt gynnsamt och skapar trygghet för personer med särskilda behov.

Gisela har en vuxen dotter med utvecklingsstörning. Hon menar att luft i systemet – dvs ett mindre överskott på lägenheter – hade löst många problem.

Bristen på LSS-bostäder tar bort valfriheten för personer med särskilda behov eftersom det är svårt att byta om man inte skulle trivas. Det skapar otrygghet eftersom flytten känns mer definitiv.

Att ha ett mindre överskott på lägenheter är dessutom mer ekonomiskt gynnsamt i längden än underskott eftersom kostnaden för en tom lägenhet är mindre än det vite som kommunerna tvingas betala vid brist på boende.

6. Vitet skyndar på, men gör att kommunerna ibland hittar snabba lösningar som inte alltid fungerar så bra för personer med särskilda behov.

Gunilla Schönbeck är tjänsteman och ansvarig för LSS-boende i Ängelholms kommun som har brist på LSS-bostäder.

Kommunen har 7 personer som står i kö men nästa nya boende är planerat till först 2020. De måste därför titta på “andra lösningar”. Det kan handla om att bygga om existerande fastigheter som är svåra eller dyra att anpassa för personer med särskilda behov. D.v.s. de måste kompromissa på kvaliteten.

7. Ställ krav på kognitiv tillgänglighet i LSS-bostäder.

Terese är psykolog och har fördjupat sig i hur miljön påverkar våra sinnen.

De som bor på ett LSS-boende utmanas mest av sina kognitiva funktionsnedsättningar – trots det fokuserar byggregler ofta mer på fysisk tillgänglighet. Rent generellt är kunskapen ute i kommunerna väldigt dålig när det handlar om att skapa en kognitiv tillgänglig miljö för personer med särskilda behov.

8. Bygg in utrymme för fysisk aktivitet med hjälp av digital utrustning på LSS-boende för att öka livslängd, välmående och livskvalitet.

Linda arbetar med en cykel som möjliggör för personer att cykla i Google maps inomhus.

Personer med Downs syndrom riskerar att drabbas av tidig demens – fysisk aktivitet är det enda sättet att bromsa demens.

Genom att bygga in utrymme för fysisk aktivitet i LSS-bostäderna kan vi aktivera människor som annars inte får tillräckligt med aktivitet. Och förhoppningsvis skjuta på demensen. Och öka hälsan – till en ganska liten kostnad.

9. Brist på kunskap gör att det tar längre tid att bygga LSS-bostäder.

Det tar tre år för Ängelholm kommun och bygga ett LSS-boende. Det är jättemycket längre tid än vad det behöver ta. Kommunen har bristande kunskap men har inte heller valt att ta hjälp av de som sitter på kunskap.

Vid varje nytt byggande av LSS-bostäder så börjar kommunen om och uppfinner hjulet på nytt. Man tar inte tillvara på den kunskapen som finns i kommunen från tidigare byggprojekt. Kommunerna delar inte heller kunskap mellan varandra.

Det blir otroligt kostsamt och tidsineffektivt.

10. Skapa LSS-råd på alla politiska nivåer.

Birgitta är aktiv i Autism- och Aspergerförbundet i Uppsala. Uppsala betalade 7 miljoner i vite förra året.

Men där har man gjort något bra. Birgitta har varit drivande i att skapa ett LSS-råd under omsorgsförvaltningen. Där sitter personer med särskilda behov samt representanter för alla intresseförbunden såsom FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Bygger man ett hus så behöver man förstå människorna som ska bo där.

11. Krav på LSS-bostäder i detaljplaner för nya bostadsområden.

I Uppsala har man byggt ett nytt område med ett femtusen nya lägenheter. Noll av dessa var LSS-bostäder.

Det ställs krav på antalet förskoleplatser när man tar fram detaljplaner för nya bostadsområden men man ställer inte samma krav på lägenheter för personer med särskilda behov även om vi vet att 2 % av befolkningen föds med särskilda behov.

12. Ansvariga kommunpolitiker kan spara tid och ta bättre beslut om de tillåts praktisera på ett av sina LSS-boenden en vecka.

Botkyrka blev årets LSS-kommun 2016. Tuva har som ansvarig politiker varit ute och praktiserat på LSS-boende för att bättre förstå de medborgare som hon sedan ska “stå till svars inför”.

Det har effektiverats hennes arbete och gett henne bättre beslutsunderlag. Det har även gett henne bättre verktyg att göra medborgarna delaktiga.

Dela!

Tipsa gärna din kommun! Dela denna sidan i sociala medier.