Malin Ekman Aldén – Myndigheten för Delaktighet

Robin och Bo satte sig ned med Malin som är generaldirektör på Myndigheten för delaktighet för att prata lite LSS. Det kom upp funderingar kring om vi hur kan vi få ut kunskap i kommunerna. Kan Myndigheten för delaktighet kanske sammarbeta med Boverket eller SKL för att se till att kommunerna får kunskap om hur ett bra LSS-hem ser ut?