Pia Steensland (KD)

Det borde vara kännbart att ha brist på LSS-bostäder. Pia från kristdemokraterna hade en annan inställning till vitet än många andra partier som vi pratat med. Kolla in intervjun!