Lena Hallengren (S)

Nästa politiker på pallen är socialminister Lena Hallengren. Vi försökte utröna på vems bord frågorna om LSS-hem ligger – hennes eller Per Bolunds?