Carina Stål Herrstedt (SD)

Vi tog ett snack om viten och den begränsade valfriheten inom LSS med Carina Ståhl Herrstedt, som är Sverigedemokraternas funktionshinderpolitiska talesperson.