Ställ frågor!

Imorgon är vår andrecyklist Bo Hejlskov Elvén! Vi har ett par timmar med Bo på cykeln, så passa på att ställa frågor om kognitiv tillgänglighet, lågaffektivt förhållningssätt eller LSS-boende! Kommentera bara nedan så tar vi med oss frågorna på cykeln.

Bo är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom Lågaffektivt bemötande som är en metod som dels används inom LSS. Han har skrivit flera böcker och handleder verksamheter i hur man implementerar lågaffektiva metoder i omsorg, skola och psykiatri. Han är även rådgivare i hur man kan anpassa fysiska miljöer i den här typen av verksamheter för att minska stress och frustration.