Robin pallar inte – Avsnitt 7: Att inte bygga hinderbanor

Vi har ju från dag ett med det här projektet utropat att ingens hem ska vara en hinderbana. Men det räcker inte med krav på breda dörrar och ramper. Som ni alla vet är tillgänglighet så mycket mer än så. Kommuner: börja ställa högre krav!

Avsnitten släpps ett i veckan och alla kommer finnas samlade här på hemsidan.