Avsnitt 12: Back to LSS-basics med Bo Hejlskov Elvén

”Det är ett klassiskt problem. Sjukvården funkar bättre utan patienter. Skolan funkar bättre utan elever – då kan vi jobba som vi vill. Men då blir organisationens behov i centrum. Det är ett vanligt misstag. Personens behov måste alltid vara i centrum. ”

I detta bonusavsnitt har vi bjudit i psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén till ett samtal där vi grottar ner oss i LSS-lagen och LSS-utredningen. Hur ser vi till att det är kvalitet på alla insatser? Bo föreslår en nyckelperson som ansvarar för att mänskliga rättigheter upprätthålls inom LSS-arbetet i kommunen. Vi diskuterar även assistans, barn med särskilda behov och framtida planer för Funktionshinderbanan.