Fem snabba till Henrik Persson (S) i Hudiksvall

Henrik Persson (S) i Hudiksvall var en av de första politikerna som antog vår utmaning att praktisera på ett LSS-boende. Hudiksvall blev även tidigare i år utsedd till Årets LSS-kommun.

Grattis, du antog vår utmaning?

Ja, det kändes viktigt att göra den här veckans praktik på ett gruppboende. Jag har fått en helt annan inblick än när jag suttit i möten på kommunen. Jag var nyfiken på hur vardagen såg ut för de boende – om de exempelvis fick möjlighet till självbestämmande och inflytande i sin vardag.

Tycker du att de får den möjligheten?

Jag blev överraskad av personalens engagemang och hur bra de kunde tolka vad som hände och kommunicera med de boende på deras egna villkor. Mycket handlar ju om att vara där på de boendes villkor, att prata när de behöver prata men att lämna någon ifred när det är vad de behöver och vill. Men det finns såklart förbättringar som kan göras vad gäller medbestämmande.

Hur då?

Mycket gäller vardagliga småsaker. Eller saker som vi kanske tycker är små men som blir till stora hinder för de boende i deras vardag. Dessa vardagliga utmaningar och klagomål får vi som politiker sällan information om. Vi pratar med chefer och tjänstemän men då handlar det ofta om mer omfattande frågor – såsom nybyggnationer och prioriteringar.

Men har inte ni som politiker ett ansvar att se till att ni får den informationen från medborgarna?

Jo, det har vi såklart. Vi har börjat titta lite på Uppsala som har upprättat ett LSS-råd. Vi tror det skulle vara bra med ett liknande råd även i Hudiksvall så att vi politiker får prata med och höra medborgarnas behov direkt.

Vad händer nu?

Nu är vi mitt i valkampanjen men jag hoppas på att kunna använda lite tid i höst att berätta för nämnden om praktiken och kanske bjuda in någon från boendet att berätta mer. Sen har vi ju föreslagit bildandet av ett LSS-råd. Vi måste också titta på fler möjligheter hur vi kan involvera de som omfattas av LSS att kommunicera med oss politiker men hur det mer konkret skulle kunna se ut vet jag inte i nuläget.

36 politiker i 17 kommuner har antagit Funktionshinderbanans utmaning att praktisera på ett LSS-boende.