Årets nyord?

Här kommer ett nytt ord som en kärlekshälsning till alla de Funktivist-eldsjälar som varje dag arbetar i stora och små handlingar för att personer med fysiska och mentala funktionsnedsättningar ska ges samma förutsättningar att leva självständiga liv som de utan funktionsnedsättningar.

Vi tycker att det saknats ett rättvisande ord för alla de engagerade människor vi pratar med som jobbar för fler och bättre LSS-bostäder eller andra funktionsrättsfrågor.

Ett ord kan ge både makt och legitimitet. Om våra politiker börjar benämna sig som Funktivister ska det komma med både ansvar och skyldigheter.

Visa att du är en Funktivist genom att agera, genomföra, stötta, uppmuntrar och stödja små handlingar och stora initiativ som syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar jämlika förutsättningar i samhället. Ett exempel är ju såklart att heja vidare på oss när vi cyklar för fler och bättre LSS-boenden i september ;D

Funktionshinderbanan har även tagit fram en ”Jag är Funktivist”-banner som man kan använda på sin profilbild på Facebook. Här hittar du den.