Lokaltidningen: Kristianstad-politiker gör praktik på LSS-boende

Även lokaltidningen har publicerat en artikel om att två politiker går ut på praktik. Ni kan läsa hela artikeln här.