Dagens Samhälle: Politiker – ta chansen att genomföra LSS-praktik!

DEBATTHATTEN PÅ! Hurra! Tillsammans med en massa fina kloka människor med tunga namn inom LSS har vår Robin skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle. Där uppmanar vi LSS-ansvariga kommunpolitiker att anta vår utmaning att gå ut och praktisera på ett LSS-boende!

Håller du med? Dela den gärna i sociala medier!

Eller tipsa LSS-ansvariga politiker i din kommun att anta utmaningen.

Följande personer har skrivit under vårt upprop:

Robin Berkhuizen, Initiativtagare Funktionshinderbanan
Bo Hejlskov Elvén, Leg. Psykolog och föreläsare
Anne Lönnermark, Ordförande Autism- och aspergerförbundet
Elisabeth Ingvarsson, Ordförande FUB Östergötland
Birgit Persson, Ordförande FUB Ängelholm
Birgitta Anér, Autism- och aspergerföreningen Uppsala Län
Agneta Björck, Rör inte min keps
Anna Sjölund, Beteendevetare, författare och utbildare
Terése Österholm, Leg. Psykolog, föreläsare och handledare
Annica Kosner, Leg Psykolog och handledare
Lasse Nohrstedt, Författare och föreläsare
Susanne Larsson, Pedagog, utbildare, handledare och författare
Funkibator, Aktivitetshus i Växjö
Diabasenkören, Daglig verksamhet i Lund