Prao dag 4

Och hög tid för Robins första reflektion kring sin praktik, som rör digitalisering. Håller ni med?