Epilog: tolv slutsatser och en sakkunnig Axel

Vi kunde dra 12 slutsatser från vår åttiomilatur för fler och bättre LSS-hem. Och vi tänkte: ”Det här måste minister Åsa Regner vara sjukt intresserad av!”. Vi nådde NÄSTAN hela vägen fram till henne. Vi fick träffa hennes sakkunniga i funktionsfrågor, Axel Ingvarsson.

Till Axel överlämnade vi våra 12 slutsatser om oroliga föräldrar som redan i tidiga år börjar planera sig för sina barns framtida boenden, om hur bristen på boenden får närstående att vända ut och in på sig själva, om kommunernas sorgligt bristande kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar och om kloka psykologers tankar om hur en bra boendemiljö ska se ut. Och om några engagerade kommuners goda exempel.

Slutsatsernas slutsats är att det behövs en förändring. Fler och bättre LSS-bostäder! Nu!

Nä, igår!