Avsnitt 4: Två psykologer om miljön och människor!

Vi har pratat med två kloka typer! Psykologen Annica handleder LSS-personal och vi pratade med henne om hur personalens och de boendes välmående går hand i hand.

Terese är också psykolog och har inriktat sig på hur färg, form, ljud och ljus i den fysiska miljön kan påverka personer med särskilda behov. Vi pratade med henne om hur man kan använda den kunskapen för att underlätta livet för personer med särskilda behov på LSS-boenden.