Hur står det till med koncentrationen?

Många med särskilda behov kan ha svårt att behålla koncentrationen eftersom man har svårt att sortera intrycken. Alla intryck kan upplevas med samma kraft och det kräver såklart mycket energi av en att när man vill fokusera på en sak.

När man lever med särskilda behov och kognitiva funktionsnedsättningar så ställer det högra krav på ens boendemiljö. Att den fysiska miljön blir ett stöd i vardagen – och inte motarbetar en. För ingens hem ska vara en mental hinderbana!

Filmen är framtagen med input från psykolog Bo Hejlskov Elvén och Riksförbundet FUB.

Om 10 dagar börjar vi trampa! 8o mil på cykel för fler och bättre LSS-boenden.

#Funktionshinderbanan #FlerochbättreLSShem#IngasopigaLSShem