Vad ska vi fråga Bo?

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog, författare och en av Sveriges mest anlitade föreläsare och rådgivare inom det som kallas lågaffektivt bemötande. Bo är ett stor stöd till vårt projekt och har redan gett oss fin pepp längst vägen.

Bo kommer cykla med oss en bit vilket ger oss möjligheten att prata med honom om hans tankar kring hur ett bra LSS-boende bör se ut. Har ni några funderingar eller frågor som ni vill att vi ska ställa till Bo om LSS-hem? Peppra oss med era förslag!