Prioriteringar?


Inte ska väl tillgången på LSS-lägenheter för personer med särskilda behov vara eftersatt? I mer än hälften av landets kommuner finns det brist på LSS-bostäder. I just dessa tolv kommuner har man brist på LSS-bostäder men balans i utbudet av övriga bostäder. Hmm…

Källa: Boverket.