Hem & Hyra skriver också om bristen på LSS

Yay. Det är fler som uppmärksammar bristen på LSS. Hem och hyra rapporterar om bristen på LSS-boende. Och nyheten spred sig snabbt till flera stora tidningar. Bra! För vi vill ju att alla ska prata om detta!

Hem och hyra skriver: ”Människor med funktionsvariation har allt svårare att få stöd i sitt boende. Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät visar att 56 procent av landets kommuner i nuläget har brist på särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det är 14 kommuner mer än i fjol och en ökning med nästan 30 procent på fyra år.”

Läs hela artikeln här: https://www.hemhyra.se/nyheter/de-allra-mest-sarbara-gloms-bort/