Nedan kan ni läsa om våra fantastiska samarbetspartners och största hejjare! Utan dem hade vi inte kunnat genomföra det här projektet.

Huvudsponsorer

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och ofta anlitad föreläsare och författare. Han arbetar med hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder.

År 2013 var Hejlskov Elvén en av tre finalister till Stora Psykologpriset och har även tilldelats priset Årets pusselbit 2009 av Autism- och Aspergerförbundet.

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är specialister på de viktigaste fastigheterna – lokaler för samhällsservice och offentlig verksamhet. Samhällets hjärta, vardagens kugghjul. Det är förskolor och skolor, äldreboenden och omsorgsboenden, kontor för myndigheter, polishus och domstolar. Vi vill göra en lika bra insats för våra hyresgäster som de själva gör för samhället.

Robin, VD på Emrahus, är initiativtagare till projektet. Det är han som cyklar de där milen med hjälp av andra kämpar!

Emrahus bygger Emrahem; hållbara och individanpassade LSS-hem som är framtagna med experter. Det ligger stort fokus på kognitiv tillgänglighet och den boendes behov är alltid i första rummet.

Stödsponsorer

Vi söker nya stödsponsorer inför 2020! Hör av er till
info@funktionshinderbanan.se om ni vill stödja vår kampanj för fler och bättre LSS-hem.