Nedan kan ni läsa om våra fantastiska samarbetspartners och största hejjare! Utan dem hade vi inte kunnat genomföra det här projektet.

Huvudsponsorer

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och ofta anlitad föreläsare och författare. Han arbetar med hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder.

År 2013 var Hejlskov Elvén en av tre finalister till Stora Psykologpriset och har även tilldelats priset Årets pusselbit 2009 av Autism- och Aspergerförbundet.

Robin, VD på Emrahus, är initiativtagare till projektet. Det är han som cyklar de där milen med hjälp av andra kämpar!

Emrahus bygger Emrahem; hållbara och individanpassade LSS-hem som är framtagna med experter. Det ligger stort fokus på kognitiv tillgänglighet och den boendes behov är alltid i första rummet.

Sponsorer